O mně

Mé zkušenosti a cíle

Finance, účetnictví, daně, informační systémy a management jsou hlavní disciplíny mé dvacetileté pracovní praxe. Pozice finančního ředitele jak ve velkých, tak středních firmách
mi poskytla mnoho užitečných zkušeností s řízením financí a managementem obecně. Své zkušenosti nyní nabízím majitelům či ředitelům firem, které se rychle rozvíjejí nebo se náhle ocitly v problémech.

Od jisté velikosti firmy nelze hladce a efektivně fungovat bez funkční a smysluplné organizační struktury, přesně definovaných pravidel fungování a nastavení kontrolních procesů. Zejména pak rychle se rozvíjející společnosti potřebují současně rozvíjet i organizační strukturu a systém řízení. Jinak hrozí, že firmu ovládne chaos. Zaměstnanců je málo, začínají být přetížení a přestávají dobře plnit své úkoly. Zejména pokud neznají dobře své povinnosti a nemají dostatečné kompetence.

Motivovaní a výkonní zaměstnanci však mají pro úspěch firmy zásadní význam. Kromě šťastného výběru vhodných kandidátů je třeba udržovat motivaci nastavením systému benefitů, pravidelnou komunikací o cílech a výsledcích firmy, přesným nastavením kompetencí a zodpovědností pracovníků. K dosažení úspěchu a motivace všech zúčastněných vždy pomůže stanovení firemní mise a vize, což je vyjádření důvodů existence společnosti a formulace jejích dlouhodobých cílů.

Finanční management a ekonomická vyhodnocování jsou hlavním nástrojem k dosažení dlouhodobých cílů firmy. Ať už je to sledování finanční situace a získávání potřebných finančních zdrojů, vyhodnocování nákladů a ziskovosti, hodnocení investic či vyhodnocování skutečně dosažených výsledků proti plánu, všechny tyto činnosti přispívají k lepšímu řízení firmy a umožňují majitelům a manažerům provádět správná strategická rozhodnutí, která posunují posunují vpřed. Pravidelné sledování nákladů je podmínkou jejich postupného snižování. Viditelné výsledky přináší provádění výběrových řízení na dodavatele. Maximalizaci výnosů zajistí sledování pohledávek a efektivní systém jejich vymáhání. Předcházet vzniku nedobytných pohledávek pomáhá systém kreditních limitů.

Krizový management je třeba uplatnit ve chvíli, kdy firma přestává plnit své cíle a ztrácí pozici na trhu. Pro provedení nezbytných změn a přeorientování na nový sortiment či nové trhy potřebuje společnost dostatek času; přitom však v této době musí přežít. Pomocí krizového managementu, tedy pevnějšího řízení s omezením běžných kompetencí a zvýšenou kontrolou nákladů, je možno firmu provést obtížným obdobím a umožnit jí tak přechod k novým cílům a novým zákazníkům.

Krátkodobý management je naopak možností pro majitele či ředitele stabilních firem, kde je třeba udržet dohled nad chodem společnosti v době dovolené či dlouhodobější nepřítomnosti. Není pak třeba trávit bezesné noci ve strachu, co se ve firmě děje, či se omezovat neustálým dohledem na dálku a mnoha telefonáty s podřízenými.

Podmínkou pro úspěch spolupráce ve všech výše uvedených činnostech je vzájemná
důvěra mezi poskytovatelem služby a klientem. Dosažení takové důvěry a vybudování dlouhodobého pracovního vztahu, který bude přínosem pro obě strany, je mým
hlavním cílem.
Neustálé zdokonalování a rozvoj jsou nejen hnacím motorem úspěchu, ale také zárukou spokojenosti všech, kteří se na dosaženém úspěchu podíleli.

1

Mé profesní zaměření

Finance, Controlling, Účetnictví, Daně, Pojištění, SAP, Management, Organizace firmy, Personalistika

2

Působila jsem ve společnostech

 • v chemickém průmyslu
 • v potravinářském průmyslu
 • ve správě a pronájmu nemovitostí
 • velkých – s obratem 5 mld. Kč
 • středních – kolem 1 mld. Kč
 • se zahraničním vlastníkem
 • čistě tuzemských
3

Praxe CFO ve společnostech:

 • SPOLANA a.s.
 • Kostelecké uzeniny a.s.
 • Podravka – Lagris a.s.
 • KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
4

Co mám ráda

 • rozvoj a zdokonalování
 • profesionalitu a jasná pravidla
 • práci s lidmi a efektivní komunikaci
 • poctivost a zodpovědnost
5

Vzdělání

 • VŠE Praha – katedra finance
 • 1.stupeň Certifikace účetních
 • Manažerský kurz SPOLANA a.s.
 • Leadership GRID seminář
 • Systém hodnocení a motivace zaměstnanců – Krauthammer
 • Základy marketingu – ICV Institut