Management

9

Organizační struktura a systém řízení firmy

Organizační struktura, kompetence a zodpovědnosti zaměstnanců, interní normy a pravidla jsou základním kamenem každé firmy. Bez jednoznačných pravidel nemůže společnost efektivně fungovat. Nástrojem k nastavení potřebných pravidel jsou předpisy upravující fungování společnosti (organizační řád, vymezení pracovních náplní a kompetencí vedoucích pracovníků), ale i vnitřní předpisy pro zabezpečení ochrany základního fungování (požární předpisy, ochrana zdraví při práci aj.).

11

Zaměstnanci – jejich motivace a rozvoj

Personální oblast je nejdůležitější a často i nejnákladnější součást firmy. Zdá se vám, že kromě vás už nikdo jiný ve firmě nemá elán a motivaci? Výběr zaměstnanců, jejich motivace, zvyšování kvalifikace a výkonnosti jsou klíčové prvky, které mohou mít zásadní dopady na výsledky firmy a efektivnost jejího chodu. Kromě jasných popisů práce, kvalifikačních požadavků a přesně stanovených zodpovědností a kompetencí je vhodné nastavit systém benefitů a dalšího rozvoje Vašich zaměstnanců. Jen tak získáte maximální výkon od těch nejlepších.

13

Krátkodobý management – zastoupení, projekty, změny

Zastoupení majitele firmy či top manažera během jeho dlouhodobé nepřítomnosti je jedním ze způsobů využití krátkodobého managementu. Stejným způsobem je možno řešit vedení většího projektu (fúze, zavedení nového informačního systému, přesun firmy či výroby na jiné místo apod.), nebo změny ve firmě (významná změna organizace, zavedení nového systému řízení apod.). Pokud se v takových případech spoléháme pouze na vlastní zdroje, může to výsledek významně negativně ovlivnit. Jsou ohrožené plánované termíny i kvalita provedení. Nabízím krátkodobou spolupráci v uvedených situacích bez ohledu na obor a velikost firmy.

14

Krizový management

Poskytnu Vám poradenství či krátkodobou spolupráci v obtížnějším období, kdy firma nedosahuje požadovaných výsledků, ať už z důvodů neočekávané havárie či škody, nebo z důvodů obchodních popř. ryze ekonomických. Přísnější dohled nad náklady a jejich významné snížení, zjednodušení organizace, zúžení pracovního týmu a změna pravidel fungování s důrazem na zvýšení efektivnosti napříč celou společností jsou hlavní z opatření krizového managementu. Současně je třeba udržet motivaci týmu velmi intenzivní komunikací a informovaností zaměstnanců o aktuální situaci. Zkušenosti z povodně 2002 a nejrůznějších restrukturalizačních projektů mi pomohou správně vyhodnotit situaci a najít pro Vaši firmu nejlepší řešení.