Ekonomika

5

Strategický a operativní plán

Ekonomický plán slouží k vyjádření strategických záměrů a krátkodobých cílů v hodnotách nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Prvotní sestavení hrubého dlouhodobého plánu je podkladem k přípravě střednědobých plánů na 3 roky, které již konkrétněji odrážejí představy majitele či vedení firmy. Detailní roční plán je pak vodítkem pro operativní řízení celé společnosti. Pravidelné porovnávání reálných výsledků firmy s plánovanými hodnotami jasně ukazuje, zda se daří plánované cíle dosáhnout, a umožňuje dělat nápravná opatření a zásahy v případě významnějších odchylek. Plány a jejich porovnávání s realitou jsou kormidlem každé společnosti, která není řízena intuitivně, ale na základě jasných faktů a prokázaných skutečností.

6

Náklady, nákladovost a profitabilita

Analýzy nákladů a nákladovosti jednotlivých produktů i procesů jsou předpokladem k postupnému snižování nákladů a zvyšování efektivnosti chodu celé firmy. Systém controllingu a kalkulační systém Vám umožní identifikovat nejvíce profitabilní výrobky a vnitropodnikové jednotky, pomůže určit optimální objem výroby a skladbu sortimentu. Osobní zodpovědnost za režijní náklady řízených útvarů u manažerů na všech úrovních řízení přispěje ke zvýšení efektivnosti v této oblasti. Nechte si nastavit controlling na míru.

7

Výběrová řízení na dodavatele

Náklady lze účinně snižovat pořádáním pravidelných výběrových řízení na dodavatele produktů a služeb. K objektivnímu a efektivnímu posouzení všech významných parametrů je třeba mít správně nastavený systém a dodržovat předem určená pravidla. I když jde velmi často hlavně o cenu, je třeba uhlídat i další charakteristiky jako je kvalita dodávky, termíny, spolehlivost a bonita partnera apod. Pomohu Vám nastavit účinný systém pro provádění výběrových řízení a vyškolím Vaše zaměstnance.

8

Plánování a hodnocení investic

Při plánování investičního rozvoje není třeba mít jen sestavený ekonomický plán, a tedy i výhled finančních prostředků prokazující dostatečné zdroje. Pro definitivní rozhodnutí o pořízení investice musíte mít také jistotu, že se vložené prostředky v přiměřené době vrátí a investice bude mít pro firmu ekonomický přínos. Hodnocení investic se provádí jak před jejich realizací, tak také následně v průběhu jejich využití. Připravím pro Vaši firmu metodiku hodnocení investic včetně popisu v interní směrnici.