Řešení

15

Jste zřejmě jediný aktivní a motivovaný člověk ve Vaší firmě?
Jsou Vaši zaměstnanci otrávení a bez elánu?

 •     Možná nedělají práci, na kterou se hodí.
 •     Nebo se cítí přetížení a nedocenění.
 •     Třeba nemají možnost rozvoje a postupu.
 •     Chybí jim informace o dění ve firmě a jejích výsledcích.
 •     Možná to nejsou ti praví…?

Společně najdeme způsob, jak Vaše zaměstnance motivovat k maximálnímu výkonu.

16

Nevyšly Vám finance a nemáte na výplaty?
Litujete, že jste začali stavět novou halu, protože nemáte na její dostavbu?

 • Je třeba zrevidovat Váš systém plánování cash flow a podnikatelský plán obecně.
 • Možná jste investici jen špatně načasovali a pomohl by Vám překlenovací úvěr.
 • Nebo potřebujete investiční úvěr, protože vlastní zdroje nejsou dostatečné.
 • Možná investice nebyla dobrý nápad a kdybyste měli spočítanou návratnost, nikdy byste se do ní nepouštěli.
 • Nebyl by pro rozvoj Vaší firmy efektivnější pronájem prostor..?

Pomohu Vám dělat správná rozhodnutí a řešit nenadálé problémy.

17

Chcete konečně klidnou dovolenou bez věčného čtení mailů a telefonování?

 • Nechcete zase trnout hrůzou, co se ve firmě během Vaší nepřítomnosti děje?
 • Odolejte pokušení pohlídat si všechno sám, když máte osobní volno či potřebujete řešit osobní záležitosti.
 • Spolehněte se v běžných záležitostech na kolegy a ponechte dozor na zkušeném externistovi.

Společně sestavíme pravidla, která budou odpovídat Vašim představám a umožní Vám dostat pracovní a osobní život do rovnováhy.

18

Máte široký sortiment a nevíte, které výrobky jsou profitabilní a které ztrátové?
Nejste si jisti, jak správně stanovit cenu Vašich produktů na trhu?

 • Dobře fungující controlling Vám pomůže odhalit nejefektivnější a nejztrátovější produkty, výrobní zařízení a firemní útvary.
 • S dobře nastaveným systémem sledování nákladů na jednotky výkonu, zařízení a pracoviště budete daleko snáze dosahovat úspor a profitability.
 • Stanovení osobní zodpovědnosti za jednotlivá střediska a stroje přispěje ke zvýšení výkonnosti.

Pomohu Vám nastavit účinný controlling podle Vašich představ.